Pressmeddelande

Körkortsutbildning i en elbil – ett projekt som ligger i tiden

Under april månad kommer vi att starta att utbilda en av de första eleverna i en elbil för att senare ta ett körkort för automatväxlad bil. Utbildningen kommer att genomföras på Murtans Trafikskola i Falkenberg med Lennart Svensson som trafiklärare och projektledare. Utbildningen kommer att bedrivas i vår helt nya Volkswagen eGOLF.
Detta projekt har som syfte att påvisa att vi redan idag kan utbilda på framtidens elbilar. Vi vill också visa på de möjligheter som finns för de personer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF att genomföra en körkortsutbildning. Att utbildas i en automatväxlad bil kommer att ge dem möjligheterna att enklare nå målet, att ta ett körkort. På skolan finns sedan 5 år en anpassad bil för elever med funktionsnedsättning.

Ni kommer under hela utbildningen att kunna följa oss via sociala medier på nätet. Vi kommer genom dessa medier sprida processen mot vår elevs körkort.

Christer Eklund, 38 år, kommer att vara den person som ni får följa på sin väg till sitt efterlängtade körkort och han är också den som kommer att hålla er uppdaterade på nätet via de sociala medierna. Christer har sedan födseln en lindrig funktionsnedsättning. Han är mycket engagerad inom Riksförbundet Attention och deras lokalavdelning (Falkenberg/Varberg/Kungsbacka), vilka arbetar för personer med NPF.

Vi vill nu att alla ni som fått detta nyhetsbrev tar chansen att följa oss på vägen till körkortet, via nätet. Vi ser gärna att ni sprider detta nyhetsbrev till dem som ni tror har ett intresse för en utbildning med framtidens drivmedel och för de personer med NPF, som önskar sig friheten att köra bil.

För frågor angående utbildningen och projektets kontaktperson:
lennart.svensson@str.se eller på 070-587 74 50

Med vänliga hälsningar

Lennart Svensson, Utbildningsledare/projektledare

 

Dessa företag och organisationer finns på vår sändlista:

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)
BIL Sweden
E.ON Gas, Fordonsgas
Elbilsverige
Energigas Sverige
Fores
GARO
Gröna bilister
Hallands Nyheter
JURAB AB
MHF
Motormännen
Oresund Electric Car Rally
Radio Halland
SVERIGE AB
Tidningen Mitt i Trafiken
Toveks Bil
Tricorona Climate Partner AB
Volkswagen Sverige AB
VTI – Väg- och transportforskningsinstitutet
Mobilitetscenter
Anpassarna.se

Autism & Asperger
De handikappades riksförbund DHR
Dyslexiförbundet FMLS
Falkenbergs Fontänhus
Hörselskadades riksförbund – HRF
NSPH
Riksförbundet Attention
Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB)
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
Riksförbundet för Trafik och Polio – RTP (Personskadeförbundet)
RSMH
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fontänhus
m.fl.